Reálná Sebeobrana

Vůči násilí není imunní nikdo. Každému z nás se může stát, že se stane obětí násilného činu. Píši ‚může‘, protože to tak být nemusí. Můžete mít štěstí a spoléhat se na něj, nebo se můžete naučit, jak nebezpečí včas rozpoznat, vyhnout se mu, nebo jak již započatý konflikt efektivně ukončit.


Schopnost ubránit se by měla být devízou každého z nás – bez rozdílu. Každý však máme jinou startovní čáru, co se schopností vyřešit konflikt týče, ale tréninkem a svým úsilím se každý můžeme posunout a být schopný konflikt vyřešit efektivněji a lépe.

Sebeobrana z pohledu jak ji cvičíme v našem klubu je komplexní soubor principů, taktik a technik, které jsou funkční pod stresem a byly vyzkoušeny v reálných konfliktech.

Dáváme důraz na správné nastavení hlavy při řešení konfliktních situací, což je jedním z nejdůležitějších a často opomínaných prvků v tréninku sebeobrany. Protože pokud vám nebude fungovat hlava, nebude fungovat ani tělo.

Trénink taktických dovedností je neméně důležitý, může vám pomoci konflikt ukončit již v jeho raných fázích či odejít dříve, než se přesune do fyzické roviny. Dále přichází na řadu technika a třešničkou na dortu je využití zbraní.

Kompletní informace k tréninku sebeobrany naleznete na našich druhých stránkách: combatives-brno.cz

Věnujeme se reálné sebeobraně. Máme trénink sebeobrany pro děti, děláme kurzy sebeobrany pro firmy i školy, či individuální kurzy sebeobrany. Pořádáme kurzy sebeobrany pro ženy, kurzy použití teleskopického obušku či pepřového spreje. Trénujeme obrannou střelbu.