Kung-fu a rodina Lam

Kung-fu

Slovo Kung-fu (gong-fu) 功夫 v čínštině znamená práci, dovednost a mistrovství. Označuje tedy činnost nebo dovednost, která byla dotažena k dokonalosti dlouhou a tvrdou prací. V minulosti se tento výraz běžně používal v mnoha oblastech lidské činnosti, tedy například tesař anebo kuchař mohli mít své Kung-fu.

V současné  době je pojem Kung-fu spjat především s oblastí bojových umění, kdy zastřešuje desítky a stovky stylů, které vznikly na území Číny. Často se dnes můžete setkat i s pojmem Wu Shu (武術), jenž v překladu znamená bojové umění. Z našeho pohledu jde často o cvičení zaměřené pouze na sportovní a soutěžní stránku a ne na komplexní rozvoj jedince, z tohoto důvodu tento název nepoužíváme.

Hung Gar Kung-fu

Trénujeme styl Hung Gar Kuen 洪家拳 (někdy též pouze Hung Gar nebo Hung Kuen). V překladu to znamená pěst rodiny Hung. Styl je pojmenován po svém zakladateli Hung Hei Goonovi. Jedná se o  tradiční jihočínské cvičení z kláštra Šaolin (Shaolin) pro zdraví (pro zdravé tělo i zdravého ducha) a sebeobranu, často také známé jakožto škola tygra a jeřába.

V minulosti byl tento vysoce efektivní systém boje předáván uzavřenému okruhu bojovníků. Nejčastěji se tak dělo v rodinných klanech, které si toto umění předávaly po generace. Někteří z proslulých mistrů (Wong Fei Hung, Lam Sai Wing) vyučovali systém i armádní či policejní jednotky. Pravidelným cvičením si bojovníci Hung Gar nejen zlepšují svou kondici a bojové dovednosti, ale utužují i své zdraví. Důkazem toho mohly být i narozeniny patriarchy stylu Velmistra Lam Cho z Hong Kongu, který v roce 2009 oslavil své 100. narozeniny – stále ve výborné fyzické i duševní kondici.

Rodina Lam

Poslední články řetězce, který spojuje klášter Šaolin s dnešní dobou, jsou tři generace rodiny Lam.  Rodina Lam má své studenty po celém světě, krom svých skvělých znalostí a dovedností v Kung-fu jsou vyhlášení i pro své schopnosti na poli tradiční čínské medicíny Dit Da (léčba pohybového aparátu po úrazech pomocí masáží a bylinných přípravků).

Lam Sai Wing (1860 – 1943), byl jedním z nejlepších žáků jihočínského hrdiny Wong Fei Hunga, u nějž studoval přes 20 let. Do historie se zapsal mimo jiné díky knihám o třech nejdůležitějších ručních formách Hung Gar či rozšířením stylu o ruční i zbraňové formy. Za dobu, kdy vyučoval Kung-fu, prošly jeho rukama tisíce žáků, mimo jiné i v armádních jednotkách. Jakožto velice známý bojovník musel čelit častým výzvám konkurenčních škol či učitelů, někdy i několikrát denně.

Lam Cho se narodil roku 1910 v pevninské Číně. Jako malého sirotka jej adoptoval jeho strýc Lam Sai Wing, se kterým se později přestěhoval do Hong Kongu. Díky svému nadání, píli a inteligenci byl již v 16 letech uznáván jako Sifu (učitel) a začal se věnovat výuce Hung Gar Kung-fu. Nejprve ve strýcově škole, později i ve školách vlastních. Aktivní výuce a propagaci Hung Gar zasvětil Velmistr Lam Cho více než 50 let života.

Velmistr Lam Chung Sing

Nejmladší syn velmistra Lam Cho, Lam Chun Sing Sifu, se narodil 30. ledna 1952. Vychováván v rodině skvělých Kung-fu mistrů, začal Lam Chun Sing trénink, jakmile mohl stát na nohou. Výcvik byl velice tvrdý a náročný. Stejně jako jeho bratři a sestry, musel mistr Lam trénovat pod přísným vedením svého slavného otce, neúčast na cvičení znamenala přísný trest. Není třeba dodávat, že správný trénink a zvládnutí aspektů tréninku bylo v rodině Lam bráno velice vážně. Již jako mladý muž asistoval Lam svému otci při učení a pomáhal mu také s léčbou pacientů.

V současné době přebývá velmistr Lam především v čínském Foshanu, kde má Kung-fu školu a Dit Da ordinaci pro léčení pacientů. Mimoto pravidelně navštěvuje své studenty po celém světě a předává jim své znalosti z rodinného umění. Od roku 2007 patří mezi velmistrovy pravidelné zastávky i naše Brněnská škola. Lam Chun Sing Sifu je neobyčejně trpělivý, precizní, ale také velmi opatrný  a přesný, pokud jde o výuku a vedení svých studentů. Vždy si najde čas, aby důkladně vysvětlil, co učí, a podporuje své studenty, aby řádně trénovali  a věnovali čas a energii, potřebnou k získání vynikajících schopností, vlastnímu výcviku.