Trénink v prosinci

Vánoční besídka

Konec roku se blíží a proto bychom vám chtěli sdělit, jak bude probíhat trénink před jeho završením.

Poslední trénink v tomto roce bude 19. 12. a první trénink potom 6. 1. 2020.

Dále vás chceme pozvat na Vánoční besídku, která se bude konat 20. 12. v lesní školce Lištička v Žabinách. Akce začíná od 16:00 do 18:00 pro děti a doprovod. Od 18:00 pro dospělé a dorost. Více se můžete dozvědět na na našich FB stránkách. Odkaz zde.

Vánoční besídka